Fiona Lewis

english Fiona Lewis


1946.9.28-
Nữ diễn viên người Anh.
Sinh ra ở West Cliff, Essex.
Đó là một giấc mơ trở thành một nhà văn từ thời thơ ấu, và được đề nghị khi cô gặp Roman Polanski như một thông dịch viên tiếng Pháp, và trở thành một nữ diễn viên. Vào cuối những năm 1970, ở Mỹnhiều công trình hơn ở châu Âu. Tôi đã làm một bộ phim tạm thời và đóng góp cho LA Times với tư cách là một nhà báo. Đó là một nhóm trí thức tiếp tục ngành công nghiệp văn học, và các tác phẩm là "Ma cà rồng" ('67), "Ngã tư địa ngục" ('69), "Trống" ('76), "Không gian trong nhà" ('87) Chẳng hạn. Cha là một thẩm phán.