ẩn dật

english seclusion

tóm lược

  • hành động giấu mình khỏi người khác
  • chất lượng của sự tách biệt khỏi sự hiện diện hoặc quan điểm của người khác
Các samurai cấp thấp hơn tham gia thám hiểm trong khi chăm sóc lãnh chúanhững người khác. Xuất hiện vào thời kỳ buổi sáng phía bắc và phía nam, thời Kring của thời Chiến Quốc (đây là công cụ), Iga (Igamono) được biết đến. Thời kỳ Edo, đối thủ trong trọng lượng cơ sở Mạc phủ (win put), với một cái nhìn nhỏ (đặt Me lùn), trọng lượng cơ sở trung gian (Chugenmetsuke), chẳng hạn như oniwaban (Niwaban của bạn) bị tấn công, khoảng 240 người ở cuối thời Edo đã có.
Vật phẩm liên quan Ninjutsu