Bill Snyder

english Bill Snyder


1920. Thanh thiếu niên sớm-
Người chơi đàn piano Mỹ.
Sinh ra ở Chicago.
Anh bắt đầu chơi piano từ năm 3 tuổi và học năm 7 tuổi với Rudolf Grants của Đại học Âm nhạc Chicago. Năm 9 tuổi, anh tổ chức buổi hòa nhạc solo của Bach tại Đại học DePaul. Sau đó, sau khi làm việc trên CBS Radio dưới thời Billy Milis, anh đã trở nên nổi tiếng. Vào những năm 40, ông phụ trách sản xuất các chương trình, và vào đầu những năm 70, ông làm việc cho các dự án liên quan đến nhà hát, nhưng trở về Chicago vào năm 75 và chơi piano tại Holiday Inno Lounge, trong khi câu lạc bộ nhạc jazz ' Sock's của cùng một khách sạn tôi phụ trách điều hành hoạt động của cửa hàng.