english fish
Pisces
Constellation
Pisces
List of stars in Pisces
Abbreviation Psc
Genitive Piscium
Pronunciation /ˈpsz/, genitive /ˈpɪʃiəm/
Symbolism the Fishes
Right ascension 1h
Declination +15°
Quadrant NQ1
Area 889 sq. deg. (14th)
Main stars 18
Bayer/Flamsteed
stars
86
Stars with planets 13
Stars brighter than 3.00m 0
Stars within 10.00 pc (32.62 ly) 8
Brightest star η Psc (Alpherg) (3.62m)
Messier objects 1
Meteor showers Piscids
Bordering
constellations
  • Triangulum
  • Andromeda
  • Pegasus
  • Aquarius
  • Cetus
  • Aries
Visible at latitudes between +90° and −65°.
Best visible at 21:00 (9 p.m.) during the month of November.

tóm lược

  • dấu hiệu thứ mười hai của cung hoàng đạo, mặt trời nằm trong dấu hiệu này từ khoảng 19 tháng 2 đến 20 tháng 3
  • một người được sinh ra khi mặt trời ở trong Song Ngư

Tổng quan

Song Ngư là chòm sao hoàng đạo. Tên của nó là số nhiều Latin cho cá. Nó nằm giữa Bảo Bình ở phía tây và Bạch Dương ở phía đông. Đường xích đạo hoàng đạo và thiên thể giao nhau trong chòm sao này và trong Xử Nữ. Biểu tượng của nó là (Unicode).
(Gyui)