Emil Mitchik

english Emil Orlik


1870.7,21-1932.8.8
Nhà in Tiệp Khắc.
Giáo viên trường thủ công mỹ nghệ Berlin.
Sinh ra ở Prague.
Sau khi học khắc, ông đi du lịch đến Nhật Bản vào năm 1900 và '01. Quen thuộc với Kotaro Nagahara và những người khác, và giới thiệu các tác phẩm khắc gỗ và in thạch bản cho Hakubakai. Tôi trở về nhà và giảng dạy tại Trường Nghệ thuậtThủ công mỹ nghệ Berlin cho đến '05 -32. Các sinh viên có một tổng số và như vậy. Trong phong cách hội họa, có thể thấy ảnh hưởng của Vallippi và William Nicholson. Cuốn sách có một bộ sưu tập in bằng đồng và đá "Nhật Bản" và có thể thấy ảnh hưởng của nghệ thuật Nhật Bản.