Wallace Roney

english Wallace Roney


1960.5.25-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Philadelphia.
Sau khi nhận được hướng dẫn dựa trên Mickey tại trường trung học Erintt và đăng ký học tại Đại học Howard trong một năm, anh gia nhập Berklee College of Music. Gia nhập Jazz Mes messenger Big Band vào năm 80 khi đang đi học và tham gia Tony Williams 5 vào năm 86. Là một tác phẩm đại diện "Bircesu" ngoài "cảm giác tốt / nghệ thuật dũng cảm", "Giải thích / Ricky Ford", "Truyền thống trong quá trình chuyển đổi / Chico Freeman" và tương tự.