Joe Mielziner

english Joe Mielziner


1901.3.19-
Nhà thiết bị sân khấu Mỹ.
Sinh ra ở Paris.
Tôi đã đến Hoa Kỳ khi tôi còn trẻtốt nghiệp một trường nghệ thuật. Nhập ngũ trong Thế chiến thứ nhất. Sau chiến tranh, ông là một diễn viên và quản lý sân khấu tại Công ty cổ phần Bonstel ở Detroit. Tôi đến New York vào khoảng năm 1922 và tham gia xây dựng nhà hát. Anh ấy đã trở thành một chuyên gia về thiết bị và ánh sáng kể từ '24 và được đặt tên cho Broadway 'The Guardsman' ('24) và đã làm việc với tốc độ hơn năm năm một lần. Đã làm việc trên một số lượng lớn các tác phẩm của Richard Rogers, bao gồm "On Your Tows" ('36), "Any O'O Gun" ("'46"), "King and I" ('51), v.v.