sư tử

english Lion

Múa Kabuki. Jobanzu. Tên thật là "Kioiji Shikabuki no Hanakago". Tháng 4 năm 1851 (Kaei 4) Công chiếu tại Edo Nakamura-za bởi Ichikawa Kodanji thứ 4, Bando Takesaburo thứ nhất (sau này là Hikosaburo thứ 5), Iwai Kumesaburo thứ 3 (sau này là Hanshiro thứ 8), Kikujiro Onoe thứ 2 và những người khác .. Lời của Joko III Segawa. Thành phần IV Kishizawa Shikisa. Biên đạo Jusuke Hanayagi thế hệ thứ nhất, Kanjuro Fujima thế hệ thứ ba. Một loại phong tụcnghi lễ thường được gọi là Lễ hội Soga. Đàn ôngđàn Tekomai Đó là điệu múa Edomae mạnh mẽ trở thành điệu múa lân của hai người, với số lượng lớn các geisha và geisha, từ nghề mộc đến câu chuyện về Soga Yasushi và lễ hội ma quái.
Setsuko Nishikata