Stanisław Ignacy Witkiewicz

english Stanisław Ignacy Witkiewicz


1885.2.24-1939.9.18
Họa sĩ Ba Lan, tiểu thuyết gia, nhà viết kịch.
Sinh ra ở Warsaw.
Tên đầu tiên Bitkatsi.
Anh học tại trường nghệ thuật Krakow và thường đến thăm Ý, Đức và Paris. Trải nghiệm cuộc Cách mạng Nga ở Petersburg (Leningrad) và trở lại vào năm 1918 để sống ở Zakopane. Đây là người tiên phong của phe tiên phong Ba Lan, và đưa ra một chủ nghĩa hình thức chính thức trong nghệ thuật để hoàn thành một vở kịch phi lý. Luận án bao gồm "Các hình thức mới trong hội họa" ('19). Sau đó, ông chuyển sang văn học và viết một bức chân dung lập dị bằng phấn màu như một hậu quả. Tuyệt vọng về tin tức về cuộc xâm lược của Hồng quân Liên Xô và tự sát. Các tác phẩm khác bao gồm "Trận chiến tự nhiên" ('20) và "Ảo tưởng" ('21 -22).