hệ thực vật

english flora

tóm lược

  • một sinh vật sống thiếu sức mạnh của sự vận động
  • tất cả đời sống thực vật trong một khu vực hoặc thời kỳ cụ thể
    • Thảm thực vật
    • hệ thực vật miền nam California
    • thực vật học của Trung Quốc

Tổng quan

Trong thần thoại La Mã, Flora (tiếng Latin: Flōra ) là một nữ thần hoa có nguồn gốc từ Sabine và của mùa xuân - một biểu tượng cho thiên nhiên và hoa (đặc biệt là hoa may). Mặc dù cô là một nhân vật tương đối nhỏ trong thần thoại La Mã, là một trong số nhiều nữ thần sinh sản, sự liên kết của cô với mùa xuân đã cho cô tầm quan trọng đặc biệt vào mùa xuân sắp tới, cũng như vai trò của cô là nữ thần của tuổi trẻ. Đối tác Hy Lạp của cô là Chloris.
Cây hoa La Mã cổ đại và nữ thần mùa xuân. Hoa bằng tiếng Latin. Thực vật như thuật ngữ học thuật.