Đá đá

english Stone stone
Một hòn đá nói rằng các vị thần và quý tộc treo trên và nghỉ ngơi. Có một lý thuyết làm cho một lễ hội đi vòng quanh hòn đá với hòn đá là hậu duệ của Thiên Chúa. Có rất nhiều truyền thuyết về cây thông đứng, cây thông Kasagi, nhưng đó cũng là dấu vết của sự xuất hiện của Thần hoặc cây cối.