Tom McIntosh

english Tom McIntosh


1927.2.6-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Baltimore, Maryland.
Còn được gọi là Thomas McIntosh.
Chơi dưới thời James Moody năm 1959. Đã tham gia '60 The Jazz Tet. Chủ động trong thành phần và sắp xếp. Quay trở lại với Moody vào năm 62 và nổi tiếng là người sắp xếp "Ngày tuyệt vời". Đã viết 'Một cái gì đó cũ, một cái gì đó mới' cho Dizzy Gillespie trong '63 và chịu trách nhiệm sắp xếp buổi hòa nhạc Carnegie Hall của '64 Lionel Hampton. Trong cùng một năm hình thành Sextet Jazz New York. Tham gia dàn nhạc '66 Sad Jones-Mel Lewis. Các tác phẩm đại diện như "The Jazztet at Birdhouse".