Kodanski

english Kodanski
Trong hàng rào được cung cấp trên Koshu dọc theo đường của đất nước Musashi Tama Nagafusa Gujo (Kaminaga Busa) Làng Komaki (Komaki) (nay là Hachioji, Tokyo), cũng được gọi là hàng rào trường Komaki. Di tích lịch sử quốc gia. Trong thời Chiến Quốc, ông Hojo Odawara bắt đầu chuẩn bị cho ông Kai Takeda tại đèo Kodokoro , sau đó chuyển đến vùng hoang dã Komagi ở phía đông. Sau khi ông Tokugawa đến Kanto, ông đóng vai trò bảo vệ Edo. Okubo Chang'an , phó giám đốc của Hachioji, và kể từ tháng 9 (1624-1644), Sekiguchi 4 người (sau ba) đóng gói. đã bị bãi bỏ vào năm 1869.