Xe của riêng bạn

english Your own car
Tên chung của một chiếc xe bò (Goshira). cũng là tên của đỉnh, và trong trường hợp tranh trang trítay áo ngắn (đối với tòa nhà chọc trời), mô hình hình thành các bánh xe của điểm đỗ xe được ưa thích.