Thị trấn

english Towns

Tổng quan

Thị trấn có thể tham khảo:
Một nhà vật lý ở Hoa Kỳ. Năm 1939, ông làm phòng thí nghiệm nghiên cứu qua điện thoại chuông, sau đó là Giáo sư tại Đại học Columbia, Giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts, v.v. Nghiên cứu tiên phong về cấu trúc nguyên tử và cấu trúc phân tử bằng quang phổ vi sóng. 1954 đã phát minh ra maser ammonia, tiếp theo là lý thuyết masher rắn, đã phát triển lý thuyết Maser hoạt động trong vùng hồng ngoại, nhìn thấy và tia cực tím, và vào năm 1960, laser đã được hoàn thành. Giải thưởng Nobel Vật lý năm 1964.
Tốc độ ánh sáng vật phẩm liên quan | Bassoff | Prohhorov