Đồi Terence

english Terence Hill


1939. ('40., '41. Lý thuyết) -
Diễn viên người Ý.
Sinh ra ở Venice.
Tên thật Mario Girotti.
Sống sót ở Dresden vào năm 1943, sau đó chuyển đến Rome. Được thành lập bởi huấn luyện viên Dino Leiji và ra mắt dưới tên thật "Vacanze col Gangster" ('51). Sau đó, anh đổi tên thành Terrence Hill và xuất hiện trong nhiều bộ phim và trở nên nổi tiếng ở phương Tây. Có nhiều sự kết hợp với Had Spencer và những kết hợp khác bao gồm "Cười vào Đường dây điều tra vĩ đại" ('77) và "Chiến dịch Omega đỏ" ('80).