Ủy quyền

english Authorization

tóm lược

 • hành vi trao quyền hợp pháp hoặc xử phạt hoặc lệnh chính thức
 • sự cho phép chính thức hoặc phê duyệt
  • thẩm quyền cho chương trình đã được gia hạn nhiều lần
 • quyền lực hoặc quyền đưa ra mệnh lệnh hoặc đưa ra quyết định
  • anh ta có thẩm quyền ban hành lệnh
  • đại biểu được ủy quyền để bắt giữ
  • một nơi có tiềm năng trong tiểu bang
 • một tài liệu đưa ra một chỉ dẫn hoặc lệnh chính thức
Hành động pháp lý để cấp thẩm quyền proxy. được hiểu là một hợp đồng không tên tương tự như ủy quyền và thường tồn tại kết hợp với ủy quyền, việc làm, công đoàn và các hành vi khác. Authorization thường được thực hiện bằng cách thông qua trong một giấy ủy quyền. Ủy quyền