Julian Bennett Dash

english Julian Bennett Dash


1916.4.9-1974.2.25
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Charleston, Nam Carolina.
Hoạt động như cốt lõi của Dàn nhạc Erskine Hawkins kể từ năm 1938, ban nhạc đã thu nhỏ lại thành một tổ hợp kể từ cuối những năm 50. Trong phiên bản Master Jazz của '69 Jimmy Rushing, anh ấy đã lãnh đạo nhóm nhạc của riêng mình vào năm 70 và xuất hiện trong câu lạc bộ và cũng được thu âm. Vào giữa những năm 50, anh chơi với Back Clayton và những người khác. Các hồ sơ chính bao gồm "Back Clayton Jam session" (CBS).