tôi

english imu

Một rối loạn tâm thần hoang tưởng đã từng xảy ra ở một người phụ nữ Ainu. Ví dụ, khi bạn nghe thấy từ <Tokonni> hoặc khi bạn nhìn vào một món đồ chơi con rắn, bạn sẽ rơi vào trạng thái phấn khích dữ dội và trở lại sau một lúc. Về mặt tâm thần, nó đi kèm với sự gia tăng ngụ ý, lệnh tự động, ngôn ngữ vang, hành vi dội lại, hành vi tình dục, đau đớn, lo lắng, vv Malay Malay Lutter Theo Yuki Uchimura, bản chất thực sự của cả hai không gì khác ngoài phản ứng kích động nguyên thủy giống nhau. Chắc chắn rằng một phản ứng như vậy có một đặc tính văn hóa xã hội, và ngày nay nó được coi là một loại <hội chứng ràng buộc văn hóa>.
Tadao Miyamoto