Đồ đá

english Stoneware

tóm lược

  • đồ gốm được nung ở nhiệt độ cao và thủy tinh hóa và không gian
Một công cụ bằng đá nhỏ để sử dụng ở đầu mũi tên. Người ta thường nghĩ rằng nó đã bắt đầu trong Thời đại đồ đá mới. Có đúc và đánh bóng, nhưng dính là phổ biến. Tùy thuộc vào sự hiện diện hay vắng mặt của một thân cây (giỏ), nó được chia thành thân, thân và thân (giữa) (Yanagi), và thứ phẳng trước đây được gọi là cắt trực tiếp. được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản từ thời Jomon, và đá có nhiều loại khác nhau như Obsidian, Sanukite và Slate.
→ Mục liên quan Làng cao nguyên | Đồ đá | Đường sắt | Tephite tàn tích | Đồ đá ốp lát | | Hui Hu gò vỏ