Quốc tịch

english Kuisoso
Yamashiro County Odori (Otuni) Trang viên hạt. Hiện tại gần phường Kisai Minami, thành phố Kyoto. Vào thời Kamakura, nó được chia thành bốn biệt thự được trao vương miện lên, xuống, sách và phía đông. Uchusukuso · Shimogisuoso đã được quyên góp từ Ashikaga Takashi đến Đền thờ Higimangu (Tou) ở Kyoto. Shimogisuso là một trang viên lối vào với 77 thị trấn khác của Tochoji ở 11 thị trấn và thị trấn, thị trấn Kamiguso 57 là một trang viên kiểu một người. Vì gần ngôi đền, nên Toza kiểm soát kỹ lưỡng, ông chủ Kumon (Kumon) · (kushi) được Toza bổ nhiệm, nhưng ở Kusugaso thượng lưu khi thời Muromachi xuất hiện, cuộc đấu tranh loại trừ căng thẳng hàng năm xảy ra thường xuyên. Cả trên và dưới Cả hai ngôi nhà đều có lý thuyết về pha với các biệt thự khác về nguồn cung cấp nước của sông Katsura. Ngoài ra, Kusugaso (Daewoo) · Higashihisa (Bukkonso) này đã lấy gia đình Kuga làm nhà .