Người bán John

english Brother John Sellers


19245,27-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Clarksdale, Mississippi.
Anh chuyển đến Chicago năm 10 tuổi và đi du lịch châu Âu với tư cách là một ca sĩ nhạc blues dân gian vào những năm 1950. Sau đó, vào đầu những năm 70, tôi tham gia đoàn nhảy Albin Ayri và thực hiện một chuyến lưu diễn. Các tác phẩm đại diện bao gồm "Linh hồn Shautz".