Robert Palmer

english Robert Palmer


1946-
nhà báo.
Sinh ra ở Little Rock, Arkansas.
Rolling Stone, quen thuộc với New Jazz, là một nhà văn thường xuyên của Thời báo New York. Trong quá khứ, anh ta đã thành lập một nhóm tiên phong được gọi là "niềm tin loạn luân" với tư cách là một người chơi clarinet, và đưa ra một kỷ lục. Đóng góp cho tạp chí Downbeat.