thêm vao

english add on
Đó là một phương pháp tính lãi phổ biến ở Hoa Kỳ, và nó đã tạm thời trải qua việc bán hàng trả góp, v.v. của ô tô và các thiết bị điện ở Nhật Bản. Phương pháp nhân số tiền cho vay với lãi suấtthời gian để tính tổng tiền lãi cho cả kỳ và chia tổng số tiền cần thiết cộng với tổng số tiền lãi (cộng) trên cơ sở hàng tháng và trả nợ. Do gánh nặng thực tế cao hơn đáng kể so với lãi suất được hiển thị, do sửa đổi luật bán hàng trả góp năm 1972, nên việc bán hàng trả gópbắt buộc theo lãi suất thực (lãi hàng năm).
→ Các mặt hàng liên quan Bán hàng trả góp