Qifeng Gao

english Qifeng Gao

Họa sĩ đương đại, Trung Quốc. Tên là 嵡, đỉnh kỳ lạ là một ký tự, và số là Tenfuro. Một người đến từ Phiên Ngung, tỉnh Quảng Đông. Cha cao kiếm Trở thành đại diện của phe Reinan cùng với em trai và những người anh em của mình. Năm 17 tuổi, anh du học Nhật Bản theo anh trai, học hội họa Nhật Bản, sau khi trở về Nhật Bản, anh mở một hiệu sách thẩm mỹ ở Thượng Hảixuất bản báo ảnh. Nghệ thuật của ông là một tác phẩm giàu tài năng, khám phá nguồn gốc của Lục mã, kết hợp lý thuyết khoa học màu sắc và quang học trong hội họa phương Tây vào hội họa Trung Quốc, và một phong cách đầy tinh thần và văn tự sâu sắc. Bài giảng về mỹ thuật công nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Đông.
Koichi Endo