Shigeru Okada

english Shigeru Okada
Nhà sản xuất phim. Tôi đến từ tỉnh Hiroshima. Tốt nghiệp Đại học Hoàng gia Tokyo (nay là Đại học Tokyo). Năm 1947, ông gia nhập Toyokofura (tiền thân của Toei ). Năm 1950, "Những ghi chú viết tay của sinh viên chiến tranh Nhật Bản, tiếng nói của ERICatsumi" lần đầu tiên được sản xuất và phát hành, nó đã trở thành một hit lớn. Năm 1971, ông trở thành chủ tịch Toei và từng là chủ tịch của Liên đoàn sản xuất phim Nhật Bản. Sản xuất một kiệt tác như "Búa sóc nhà hát cuộc sống ", sê-ri "Abashiri Numazu bên ngoài", sê-ri "Hitoshi Naki".