Một cuốn sách cho ca hát và đọc

english A book that gives to singing and reading
Sáng tác của Magaoka . 1898 nối tiếp trên giấy "Nhật Bản". " Triệu phú " " Bộ sưu tập Waka của Kimono " được trao tặng, và nó đang tấn công dữ dội với bài thơ waka của trường học cũ được mô phỏng theo "bài hát Kokin Waka " và phe phái trường Katsura. Cảm hứng phác họa tính khách quan và mời gọi phản ứng to lớn như là tiếng nói đầu tiên của sự đổi mới tanka.