Joaguin M. Hà Lan

english Joaguin M. Elizalde


1896.8.2-?
Nhà ngoại giao Philippines.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Philippines.
Sau khi trở thành đại sứ tại Hoa Kỳ năm 1946, ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao vào năm 51. Trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, ông đã phục vụ như là một đại diện của chế độ lưu vong ở Hoa Kỳ.