Michel Londale

english Michel Londale


19315.24-
Diễn viên người Pháp.
Sinh ra ở Paris.
Anh lớn lên ở Anh và Morocco, trở lại Paris năm 1947 và học diễn xuất cho Tanya Barakova trong ba năm. Được công nhận bởi Raymond Rouro và ra mắt sân khấu của mình. Xuất hiện lần đầu trong bộ phim '56. Vì các ngôn ngữ song ngữ của Anh và Pháp là miễn phí, chúng xuất hiện trong các tác phẩm của các bậc thầy vĩ đại trên thế giới như Truffeau, Bunuel và Genneman. Trong '79 "Moon Laker", anh ta bị ghen tị bởi siêu ác nhân Hugo Drax. Những lần xuất hiện khác bao gồm "Ngày Jackal" ('73), "Rose's Stavisky" ('74) và "Người chạy lửa" ('81).