thấu kính lõm

english concave lens

tóm lược

  • một thấu kính sao cho một chùm ánh sáng song song đi qua nó được tạo ra để phân kỳ hoặc lan ra
Một thấu kính có tâm mỏng hơn cạnh. Chùm tia song song với trục đi qua thấu kính lõm rồi lan rộng và tiến (phân kỳ) khi nó xuất hiện từ một điểm ( tiêu điểm ) trên trục ở phía sự cố. Hình ảnh được hình thành bởi thấu kính lõm luôn là một hình ảnh ảo dựng lên, nó ở cùng phía với vật thể và giả sử rằng khoảng cách từ ống kính đến vật thể, hình ảnhtiêu điểm là a, b, f, mối quan hệ của (Biểu thức 1) được thỏa mãn. Tỷ lệ (độ phóng đại) của kích thước của hình ảnh và đối tượng bằng b / a. Tùy thuộc vào hình dạng của cả hai mặt của thấu kính, có nhiều loại biconcave, lõm phẳng, không đồng đều (lõm sụn). → một thấu kính lồi
Vật phẩm liên quan phân kỳ (vật lý) | ống kính