Ấm đun nước Ashiya

english Ashiya kettle

Tổng quan

Chagama (茶, "ấm trà") là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là nồi kim loại hoặc ấm đun nước được sử dụng trong trà đạo Nhật Bản. Kama được làm bằng gang, và được sử dụng để làm nóng nước dùng để pha trà.
Nó cũng được viết như một ấm đun nước lau sậy. Một buổi trà đạo được thực hiện ở Ashiyatỉnh Fukuoka. Những người trước thời kỳ Momoyama được gọi là Ashiya. Vào cuối thời Kamakura - Muromachi, ông rất thịnh vượng, ông Oe Hide DA là một đại diện Kashima ở cuối Muromachi. Hình thứchình dạng phổ biến nhất (shinpa). Nền (cơ thể) mịn màng, và đặc trưng của văn bản mặt đất rực rỡ là đặc trưng của nó.
関 連 Ashiya [Thị trấn] | Keihan | Thiên Bình Kasha | Michihito Nishimura