Cùng một đám đông

english Same crowd
Chức danh công việc của tôi sau Mạc phủ Muromachi. Ông cũng từng là một diễn viên linh tinh trong khu vực Tokyo và cũng là cố vấn cho vị tướng nói chung về các mối quan hệ giải trí. Aya (Ami) sử dụng tên, nhà sư. Ai Ama , Zeami (あ) và những người khác đặc biệt nổi tiếng. Trong Mạc phủ Edo cũng tham gia vào sự nghiệp giữa của những người bị thương, nhưng bị bãi bỏ vào năm 1866.
→ Các mục liên quan Trường Ami | Geniami | Không