dung dịch

english solution

tóm lược

 • hành động thành công của việc giải quyết vấn đề
  • giải pháp mất ba giờ
 • một phương pháp để giải quyết vấn đề
  • giải pháp dễ dàng là tìm nó trong cuốn sổ tay
 • một tuyên bố giải quyết vấn đề hoặc giải thích cách giải quyết vấn đề
  • họ đã cố gắng tìm một giải pháp hòa bình
  • câu trả lời ở mặt sau của cuốn sách
  • ông đã tính kết quả đến bốn chữ số thập phân
 • tập hợp các giá trị đưa ra một tuyên bố đúng khi được thay thế vào một phương trình
 • một hỗn hợp đồng nhất của hai hoặc nhiều chất, thường xuyên (nhưng không nhất thiết) một dung dịch lỏng
Một hình thức của tài liệu chính thức trong pháp luật. Tài liệu cho các dấu hiệu , từ một quan chức cấp thấp hơn đến một sĩ quan chính trị và một quan chức cấp cao trực tiếp. Tất cả các tài liệu nộp cho các quan chức chính phủ trung ương bằng cách sử dụng các giải pháp đã được sử dụng. Vì địa chỉ là rõ ràng, nó là một tính năng mà nó không được viết.
→ Vật phẩm liên quan Tài liệu cổ