Tserendorzhiin Tsedenzhav

english Tserendorzhiin Tsedenzhav


1914. (1913. Có một lý thuyết) -
Nhà kịch và nhà thơ Mông Cổ.
Ông đã viết những bài thơ như "Ngày hôm nay" ('42), "Thanh kiếm chiến binh", "Người theo dõi biên giới", "Sa mạc đồng bằng", v.v ... Bộ phim nổi tiếng với "The Reichs of Mandhai Tszen" ('42 ), được đồng sản xuất với Burst, và được biểu diễn tại Nhà hát Quốc gia Ulaanbaatar. Nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Mông Cổ cho bộ phim "Tuyết mùa xuân" ('63).