Hugo Eckener

english Hugo Eckener


1868-1954
Nhà thiết kế khí cầu Đức, phi công.
Gia nhập Zeppelin vào năm 1908 để thiết kế và vận hành một chiếc khinh khí cầu. Sau khi trở thành Giám đốc Hàng không Đức, ông trở thành Chủ tịch của Công ty Zeppelin vào năm 20. Điều khiển Zeppelin '24 và bay vòng quanh thế giới qua Hoa Kỳ. Trên đường đi, tôi dừng lại ở Nhật Bản. Đã tham gia vào chuyến thám hiểm Bắc Cực với Ellsworth trên chiếc Zeppelin '31.