Sibylle von Olifts

english Sibylle von Olfers


1881-1916
Họa sĩ người Đức, nhà văn viết tranh, giáo viên tiểu học.
Tôi học tranh ở Berlin, 24 tuổi và tôi đang ở tu viện Franciscan. Khi còn ở L Cantereck, ông dạy tại một trường tiểu học công giáo và cũng làm việc trong sách vẽ tranh và tranh ảnh. Kiệt tác "Những đứa con của rễ" là bản vẽ được nhân cách hóa của quá trình tự nhiên kéo dài cả năm, và phong cách của câu chuyện cổ tích cũng có thể được nhìn thấy ảnh hưởng của Klaidorf.