Anthony Zerbe

english Anthony Zerbe


19365.20-
Diễn viên.
Sinh ralàng Lakewood, California.
Tôi học kịchLos Angeles và sau đó đến New York. Ra mắt bộ phim vào năm 1967 "Bẻ khóa bạo lực". Nam diễn viên được công nhận là "Thử thách Catonsville" là giai đoạn phản chiến ở Việt Nam, và viên cảnh sát đánh đập một phụ nữ đã có chồng trong "Giải thể LB. Jones" thật ấn tượng. Những lần xuất hiện khác bao gồm "Vùng chết" ('83) và "Những con cáo nhỏ".