Kuni Kunnas

english Mauri Kunnas


1950-
Nhà văn cuốn sách ảnh Phần Lan.
Tôi học chuyên ngành nghệ thuật đồ họa tại Học viện Công nghệ Helsinki. Sau khi hoạt hình, manga, bình luận chơi xã hội của tờ báo, tôi làm một cuốn sách ảnh. Ông đã viết sách ảnh để truyền tải văn hóa Phần Lan như "One One Hill" một cách vui vẻ, và "Santa Claus và Dwarfs" đã được dịchxuất bản ở 12 quốc gia và trở nên phổ biến.