Martin Archer Flavin

english Martin Archer Flavin


1883-1967
Mỹ kịch và tiểu thuyết gia.
Sinh ra ở California.
Đầu tiên, bộ phim "Những đứa trẻ của mặt trăng" (1923), "Bộ luật hình sự" ('29), v.v. đã được công bố. Sau đó, anh trình bày cuốn tiểu thuyết "Little John" ('40). Tác phẩm đoạt giải Pulitzer thứ 43 "Travel in the Dark" là tác phẩm tả cuộc sống của một doanh nhân thành đạt ở Chicago. Có những thứ khác đã bị hoặc ('47).