Clyde Lombardi

english Clyde Lombardi


1922.2.13-
Máy nghe nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Bronx, New York.
Các hoạt động dưới Novo đỏ năm 1942-43. Bản ghi âm đầu tiên với Joe Marsala vào năm 44. Sau '45 Boyd Leyburn Dàn nhạc, '45 -46 Benny Goodman Dàn nhạc, '47 -48 Charlie Ventura's nhóm, anh ấy đã trở thành một '50 Freelancer. Sau đó, anh biểu diễn với Zoot Sims và George Warrington. Tác phẩm đại diện "Serenade in blue / al caiora" "Tal furrow 4".