Barry B. Longyear

english Barry B. Longyear


Nhà văn Mỹ.
Ông đã giành được giải thưởng Hugo và Nebula và nhanh chóng trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng. Hoạt động vào năm 1983 "Thế giới xiếc", tả những chú hề trong rạp xiếc không gian, "Thế giới của voi" ('83), một tính năng của rạp xiếc, "Thành phố Baraboo" ('81) Ví dụ, có "My người bạn là bạn của tôi "('80), trình bày những ý tưởng đầu cơ cho hình ảnh của tương lai của chiến tranh.