John nhiệt đới

english John Tropea
Chức danh công việc
nghệ sĩ guitar

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Sinh nhật
Ngày 7 tháng 1 năm 1946

Nơi sinh
Newyork

Nền tảng học vấn
Nhạc viện Berklee

Nghề nghiệp
Anh bắt đầu chơi piano từ năm 9 tuổi và guitar từ năm 14 tuổi và học tại Nhạc viện Barkley. Từ năm 1972, ông đã hoạt động như một nghệ sĩ guitar phiên, người đã tham gia nhiều album của Paul Simon và các nghệ sĩ lớn khác, chủ yếu ở New York. Album "Zaratustra Hakkoku talk" của Deodad đã thành công trong tác phẩm tiên phong của Fusion đã được ghi nhận. Album thứ ba của album "To Touch You Again" thiết lập tính cách như một nghệ sĩ album. Phát hành album "Thay đổi thế giới" lần đầu tiên sau 12 năm '98. Các album khác bao gồm "Tropei", "Chuyến đi ngắn vào vũ trụ", "Vùng nhiệt đới 10 - Thời gian là đúng", "Gat Your Rhy tiết!" Và như vậy. Tôi sẽ đến thăm Nhật Bản hơn một chục lần.