công nghệ

english tech

tóm lược

  • một trường dạy nghệ thuật cơ khí và công nghiệp và khoa học ứng dụng
Một thuật ngữ chung cho các trường vừa phải áp dụng giáo dục công nghiệpNhật Bản trước Thế chiến II. Nó bắt đầu như một dự án phổ biến thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệpBộ Công nghiệp và Bộ Công nghiệp vào đầu kỷ nguyên Meiji, dần dần được chuyển đến Bộ Giáo dục, và được thành lập theo lệnh của trường thực tế vào năm 1899. Nó được chia thành các trường công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, tàu buôn, trường bổ túc thực tế, tuyển sinh tốt nghiệp tiểu học bình thường hoặc cao hơn, 3 đến 4 năm học. Do đó, giáo dục trung học đã trở thành một hệ thống trường đôi gồm trường trung học cơ sở và trường thực hành. Một trường dạy nghề thực tế được thành lập vào năm 1903. Sau khi xây dựng lại trong chiến tranh, sau chiến tranh thống nhất là một trường trung học với một khóa học nghề trong hệ thống 6 · 3 .
→ Mục liên quan Trường trung học | Giáo dục nghề nghiệp | Trường thanh niên | Trường dạy nghề | Trường trung học cơ sở