Phường Helen

english Helen Ward


1916.9.19-
Ca sĩ nhạc jazz người Mỹ.
Sinh ra ở New York.
Sau khi tốt nghiệp trung học, anh vào một chuyên gia và gia nhập Dàn nhạc Benny Goodman vào năm 1934 cùng với Eddie Duchin và những người khác vào năm 34. Sau đó, anh tham gia thu âm Teddy Wilson và Joe Sullivan, và chơi một phần tích cực với Dàn nhạc Hal McKintyre trong thập niên 40, và đã nghỉ hưu vào những năm 50. Kiệt tác của anh ấy là "Jiss is Benny Goodman".