Philip J. Lang

english Philip J. Lang


1911.4.17-
Mỹ sắp xếp.
Sinh ra ở Bronx, New York.
Sau khi học sáng tác và sắp xếp tại Đại học Ithaca, anh học sáng tác tại Nhạc viện Juliad. Ra mắt với tên gọi "Billion Dollar Baby" (1945) với tư cách là nhà soạn nhạc âm nhạc tại sân khấu Broadway. Từ giờ trở đi, anh tập trung vào việc sắp xếp và sắp xếp các vở nhạc kịch chính sau chiến tranh. Trong những năm 50, ông dạy sắp xếp tại Đại học Michigan và Đại học Colorado. Các tác phẩm là "Kang Kang" ('53), "My Fair Lady" ('56), "Jenny" ('63), "Xin chào Dolly!" ('64), "Mame" ('66), 'Bất kỳ' ('77), v.v.