english Ito

Thế kỷ thứ 3 Quỷ dữ đất nước Một trong những quốc gia nhỏ ở giữa thời đại. Sau này đất nước Chikuzen, Itoshima-gun, Fukuoka. Trung tâm của nó được coi là vùng đất của Mikumo và Ihara. Theo 人, Ito nằm ở 500 cm đất phía đông nam ở Matsura, và các quan chức của quốc gia đó có niki và ngũ cốc. Mặc dù có dân số hơn 1.000 người và có nhiều vị vua trong nhiều thế hệ, nhưng tất cả họ đều thuộc về vương quốc của phụ nữ và tất cả các đại sứ ở Ogata-gun luôn ở trong đất nước này. Tỷ lệ lớn Đất nước nơi Ichidai Sotsu đóng quân.
Yuuki Saeki