Đặt Svanholm

english Set Svanholm


1904.9.2-1964.10.4
Ca sĩ tenor Thụy Điển.
Sinh ra ở Väster.
Có những lúc tôi là một giáo viên tiểu học hoặc một người chơi đàn organ nhà thờ, và sau đó tôi học tại Học viện Âm nhạc Opera, v.v. Ra mắt tại Nhà hát Opera Hoàng gia Stockholm vào năm 1930. Chúng tôi hát Ladames của '36 Aida 'và tái xuất với tư cách là giọng nam cao. Đã tham gia Liên hoan âm nhạc '38 Salzburg, '42 Bayreuth Music Festival. Ông đã hoạt động như một giám đốc âm nhạc của Stockholm Royal Opera trong bảy năm kể từ '56. Được trị vì là một ca sĩ Wagner hát SiegfriedTristan xuất sắc ngay sau Thế chiến II.