Bóng bán dẫn Mesa

english Mesa transistor
Một loại bóng bán dẫn tần số cao. Một cơ sởbộ phát được hình thành theo hình thang (mesa) trên một bộ thu bằng cách cạo một tấm wafer Đức hoặc silicon, và bề mặt tiếp giáp cơ sở / bộ thu nhỏlớp cơ sở cực mỏng, phù hợp với tần số cao và hoạt động tại 1000 MHz cũng được thực hiện. Một phiên bản cải tiến có một bóng bán dẫn phẳng (đường chân trời).