Adolf Hölzel

english Adolf Hölzel


1853.5.13-1934.10.17
Họa sĩ người Đức.
Cựu giáo sư tại Học viện Stuttgart.
Olmütz (Moravia) sinh ra.
Ông học tại Vienna và Munich, chuyển đến Dachau vào năm 1888, hồi sinh làng nghệ sĩ "New Dachau", dạy vẽ tranh phong cảnh tự nhiên tại một trường hội họa, và trở thành giáo sư tại Học viện Stuttgart vào năm 1906. Từ nghiên cứu về màu sắc của Goethe và Sula theo lý thuyết, tôi đã thử vẽ tranh trừu tượng vào khoảng năm 1900 và đã vẽ tranh mà không có chủ đề nào trong '12. Lý thuyết hội họa có ảnh hưởng lớn đến giáo dục nghệ thuật Đức. Sách của ông bao gồm "Suy nghĩ và lý thuyết" ('33).