mỏ vàng

english gold mine

tóm lược

  • một mỏ nơi tìm thấy quặng vàng
  • một nguồn tốt của một cái gì đó là mong muốn
Quặng vàng, hoặc mỏ vàng. Là khoáng sản vàng, có vàng tự nhiên , electrum (hợp kim của vàng tự nhiên và bạc tự nhiên), quặng vàng Tellurium AuTe 2 , quặng carot cồng kềnh có cùng thành phần, quặng Petz (quặng bạc Tellurium Ag 2 Te chứa một lượng nhỏ Vàng ). Thế giới chủ yếu là quặng cát ( bụi vàng ) và trầm tích nước nóng. Ở Nhật Bản, có rất nhiều vàng tự nhiên chứa trong tĩnh mạch thạch anh thủy nhiệt, tương đối nông do hoạt động của núi lửa Neogene và thông thường nếu nó chứa nhiều hơn một vài g vàng trên 1 t đá, nó được khai thácsinh lãi Fit ( Núi vàng (Yamakin)). Các mỏ đại diện bao gồm Honkinomari (đóng cửa năm 1973) ở Hokkaido, hàng rào Doi ở quận Shizuoka (đóng cửa năm 1965), Hishiki ở quận Kagoshima.
Phí vật phẩm liên quan